Tento web používa súbory cookie. dozvedieť sa viac

Vyhlásenie o ochrane údajov

Lausitz Energie Bergbau AG - LEAG - sa teší z Vašej návštevy na našej webovej stránke a z Vášho záujmu o závody skupiny Vattenfall Europe. Ochranu Vašich osobných údajov berieme naozaj vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne a dobre.

Zisťovanie a spracovanie osobných údajov

Zvyčajne môžete navštíviť stránky skupiny LEAG bez toho, aby bolo potrebné uvádzanie Vašich osobných údajov. My sa dozvieme iba meno Vášho poskytovateľa internetových služieb, názov webovej stránky, z ktorej nás navštívite a webové stránky, ktoré u nás navštívite. Tieto informácie sa vyhodnocujú na štatistické účely, pričom samotní užívatelia ostávajú v anonymite. Osobné údaje sa zisťujú a spracúvajú iba v prípade, keď využívate servisné ponuky skupiny LEAG (napr. Internet Self Service spoločnosti Lausitz Energie Bergbau AG) a keď uvediete údaje, potrebné na spracovanie Vašej požiadavky. V niektorých oblastiach webovej stránky používa LEAG takzvané Cookies, aby sme dokázali naše služby prispôsobiť čo najviac Vašim potrebám. Cookies predstavujú informácie, ktoré môže webový server posielať na Váš počítač, aby ho dokázal identifikovať po dobu trvania Vašej návštevy na stránke. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o uložení súborov Cookies. Takto sa používanie Cookies stane pre Vás transparentným.

Využívanie a postúpenie osobných údajov a obmedzenie účelu

Všetky osobné údaje, ktoré sa zaznamenávajú v rámci priamych internetových služieb LEAG, sa v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v platnom znení zaznamenávajú, spracúvajú a používajú iba pre účely realizácie zmluvy a na ochranu vlastných oprávnených obchodných záujmov, so zreteľom na poradenstvo a starostlivosť o našich zákazníkov a s ohľadom na utváranie produktov, ktoré zodpovedajú požiadavkám.

Google Analytics

Naša domovská stránka využíva Google Analytics, teda analytický nástroj webu od Google. Google Analytics využíva takzvané Cookies (malé textové súbory), ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie, ktoré sa vygenerujú prostredníctvom Cookies a týkajúce sa Vášho používania tejto domovskej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google tieto informácie používa na to, aby vyhodnocoval používanie webovej stránky, zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa domovskej stránky a poskytoval ďalšie služby, ktoré súvisia s používaním tejto webovej stránky a s využívaním internetu. Google prípadne prenáša tieto informácie aj tretím stranám, pokiaľ si to vyžadujú zákonné predpisy alebo pokiaľ tretie strany tieto údaje spracúvajú ako zmluvní partneri Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP-adresu s inými údajmi z Google. Inštalácii súborov Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vo Vašom prehliadačovom softvéri, avšak upozorňujeme Vás na to, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním našej domovskej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich údajov, zaznamenaných prostredníctvom Google, hore uvedeným spôsobom a pre hore uvedené účely.

Právo na informácie a verejný register

Na požiadanie Vám v súlade s platným právom písomne oznámime, či a ktoré Vaše osobné údaje sú u nás uložené. V našom verejnom registri sme údaje zhrnuli podľa § 4e BDSG (t.z. spolkový zákon o ochrane údajov).

Bezpečnosť

LEAG chráni Vaše údaje pred neoprávneným prístupom, stratou alebo poškodením prostredníctvom technických a organizačných opatrení. Naše bezpečnostné opatrenia sa v súlade s technologickým vývojom neustále zlepšujú.
Pokiaľ máte otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na nášho spolupracovníka povereného ochranou údajov, ktorý Vám je so svojím tímom k dispozícii aj v prípade, že potrebujete informácie, máte návrhy alebo chcete podať reklamáciu:

Jörg Görbing
Datenschutzbeauftragter
Vom-Stein-Straße 39
03050 Cottbus
E-Mail: datenschutz-leag@leag.de